Stichting Afterbeat is een ANBI Stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

 

 ANBI-gegevens

Naam
Stichting Afterbeat

Contact
Beneden Westerdiep 85B, 9645 AG Veendam, Nederland

info@stichtingafterbeat.nl

Fiscaalnummer
823229026

Directeur
A.E. Stoel 

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en eveneens vrijwilligers bij Stichting Afterbeat Veendam werken geheel op vrijwillige basis. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Medewerkers worden conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening betaald. Hierin zijn vastgelegd:

  • de functie die de medewerker volgens arbeidsovereenkomst uitoefent
  • de met de functie corresponderende salarisschaal; met in achtneming van ervaringsjaren

Doelstelling

Wij streven om vanuit onze christelijke identiteit een positieve eigentijdse impact te hebben op het leven en welzijn van jongeren door middel van schoolprojecten, workshops, ons jeugdcentrum, ons koffiehuis en ondersteuning van andere organisaties bij hun jeugprogramma’s. 

Meer informatie over ons ANBI beleid: