Stichting Afterbeat is een officiële ANBI gecertificeerde stichting. Dit betekent dat uw gift aan stichting Afterbeat via de belastingdienst aftrekbaar is. Om het makkelijker te maken is er nu ook de mogelijkheid om te doneren via onze website. Uw donatie is meer dan welkom en we hopen dat u wilt overwegen om donateur van Afterbeat te worden!  

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een (maandelijkse) bijdrage over te maken op Rabobank: reknr. NL60RABO0158531604 (BIC RABONL2U) t.n.v. Stichting Afterbeat.