Meldcode Huiselijk Geweld

Stichting Afterbeat hanteert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Het doel van de (verplichte) Meldcode is dat geweld zo vroeg mogelijk kan worden gestopt. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en kindermishandeling én dat zij effectief reageren op deze signalen. De Meldcode beschrijft in 5 stappen wat van de medewerkers wordt verwacht