Handreikingen, kerndoelen en eindtermen

Stichting Afterbeat ondersteunt leerkrachten gratis in het Voortgezet Onderwijs door (integrale, thematische) actuele lessen te verzorgen die passen bij jongeren, nationale handreikingen, kerndoelen en eindtermen. Wij richten ons daarin vooral op: 

 

 • Sociale thema’s en competenties (in het kader van burgerschap en integratie, sociale cohesie)
 • Culturele en kunstzinnige vorming, muziek en
 • Engels

Actief burgerschap & sociale integratie

In de onderwijswetten voor het voortgezet onderwijs staat vermeld dat scholen verplicht zijn aandacht te besteden aan burgerschap en sociale integratie. Afterbeat is naast talentontwikkeling mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en hoopt dat leerlingen kennis te geven over verschillende achtergronden, levensbeschouwingen en culturen. 

In het vrijgegeven toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs staan verschillende onderdelen waarin onze lessen een grote bijdrage kunnen leveren in het behalen van de volgende doelen die hier in beschreven staan:

(5)  Sociale competenties:

 • Afterbeat heeft een jaarlijks structureel aanbod dat zich richt op de bevordering van sociale competenties.

(6)  Openheid naar de samenleving en de diversiteit die daarin aanwezig is

 • een open en actieve opstelling naar locale en/of regionale omgeving;
 • leerlingen daarmee in contact brengen;
 • de diversiteit kan betrekking hebben op de verschillende achtergronden van leeftijdgenoten en de verscheidenheid aan godsdiensten, etniciteiten, culturen, opvattingen, leefwijzen en gewoonten.

 

(7) Basiswaarden en democratische rechtsstaat. 

 • vrijheid van meningsuiting
 • gelijkwaardigheid
 • begrip voor anderen
 • verdraagzaamheid
 • autonomie
 • afwijzen van onverdraagzaamheid
 • afwijzen van discriminatie

(8) Afterbeat helpt de school een oefenplaats te zijn door burgerschap en integratie zélf in praktijk te brengen. Het is zichtbaar in de school en leerlingen kunnen er zelf actief mee oefenen. 

Kerndoelen: 35 & 43

Kunstzinnige vorming

Een aantal kernwaarden en eindtermen binnen kunstzinnige vorming waar onze lessen raakvlakken hebben zijn:

VMBO

 • KV1/K/1 Oriëntatie op leren en werken
 • KV1/K/2 Basisvaardigheden
 • KV/K/3 Culturele activiteiten

HAVO/VWO 

 • Subdomein 4.4 Muziek – A1: Waarnemen en weten
 • Subdomein 4.4 Muziek – A2: Analyseren en interpreteren
 • Subdomein 4.4 Muziek – A3: Muziek en cultuur
 • Subdomein 4.5 Kunst (Algemeen) B1: Kunst en religie, levensbeschouwing
 • Subdomein 4.5 Kunst (Algemeen) B2: Kunst en esthetica
 • Subdomein 4.5 Kunst (Algemeen) B4: Kunst en vermaak

Kerndoelen 48 t/m 51

Bron: http://slo.nl & http://leerplaninbeeld.slo.nl

Muziek

Een aantal kernwaarden en eindtermen binnen muziek waar onze lessen raakvlakken hebben zijn:

VMBO

 • MU/K/1 Oriëntatie op leren en werken
 • MU/K/2 Basisvaardigheden 
 • MU/K/3 Leervaardigheden in het vak muziek 
 • MU/K/4 Musiceren
 • MU/K/5 Vormgeven: improviseren/componeren
 • MU/K/8 Muziek en maatschappij

HAVO/VWO 

 • Subdomein 4.2 Vaktheorie – A1: Waarnemen en weten
 • Subdomein 4.2 Vaktheorie – A2: Analyseren en interpreteren
 • Subdomein 4.3 Vaktheorie – A3: Muziek en cultuur

Kerndoelen 48 t/m 51

Bron: http://slo.nl & http://leerplaninbeeld.slo.nl

Engels

Onze lessen zijn vrijwel geheel verzorgd in het Engels omdat we veelal met buitenlandse proffesionele artiesten werken. Voor de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs zorgen wij altijd dat er en medewerker of vrijwilliger aanwezig is bij de les om te vertalen. Echter proberen we wel de leerling uit te dagen door hen zelf bijvoorbeeld de vragen te laten stellen aan de desbetreffende artiest. 

Kerndoelen 11,12,13,16 & 18

Bron: http://slo.nl & http://leerplaninbeeld.slo.nl