Vrijwilliger Jongerenwerk

Wij bieden een uitdagende nieuwe functie binnen onze stichting waarin jij met ons het Afterbeat inloophuis voor jongeren tot een succes maakt! Daarbij word je onderdeel van een netwerk van gedreven mensen, die actief zijn binnen Stichting Afterbeat.

Jongerenwerkers organiseren veelzijdige activiteiten: van een speurtocht tot een straatvoetbaltoernooi, van voorlichting over drugs en alcohol tot jamsessies. De rode draad is altijd de persoonlijke vorming van de jeugd. Het jongerenwerk is gericht op het:

Taken:

stimuleren van talentontwikkeling;
functioneren als rolmodel binnen de christelijke visie van Stichting Afterbeat
helpen opbouwen van een sociaal netwerk in Veendam;
helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen;
vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding;
bevorderen van actieve participatie in de samenleving;
het vinden van een toekomstperspectief.

Jongeren krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op wat zij kunnen, in plaats van op wat er fout gaat.

Solliciteer nu door een mail te sturen naar info@stichtingafterbeat.nl