Nieuwe intergrale les: 'Anxiety'

Sean Be uit Colorado USA is onze nieuwe ambassadeur en een aanstormend talent die hart heeft voor jongeren. In opdracht van onze stichting heeft hij een ‘spoken word’ (zie video) gemaakt over ‘Angst’ die we gaan inzetten tijdens onze lessen in het voortgezet onderwijs. Het thema waar we de komende 2 jaar vooral op willen inzetten is ‘Anxiety’. In veel studies is naar voren gekomen dat de huidige crisis en ontwikkelingen jongeren angstig maken met psychische problemen als gevolg.  

Sinds de crisis zag de GGD de afgelopen maanden de hulp aan volwassen cliënten dalen met 30 procent, maar bleven het druk hebben met de jongeren. Vooral online. “Onze online communicatie is van 7 naar 80 procent gegaan”, aldus de GGD. 

In een onderzoek van Young Minds in het Verenigd Koninkrijk, werd aan 2.111 jonge mensen met een voorgeschiedenis van geestelijke gezondheidsproblemen gevraagd hoe de pandemie hen had beïnvloed. Van de 83% die zei dat de pandemie de geestelijke gezondheid had verergerd, zei 32% dat het de ziekte “veel erger” had gemaakt en 51% zei dat het de ziekte “een beetje erger” had gemaakt.

Als antwoord op de Corona-crisis willen we inzetten op preventie door thematische lessen gratis aan te bieden aan scholen binnen het voortgezet onderwijs. We helpen jongeren en scholen om zelfmoord, depressie en andere psychische problemen bespreekbaar te maken via onze uitdagende lessen, verzorgd door onze artiesten. Door jongeren uit te nodigen voor een concert aan het eind van de week hopen we met lokale jongerenorganisaties en kerken de relatie te zoeken. Ons doel is om bij elk project een brug te bouwen naar de kerk, een  jongerencentrum of een ander lokaal project.