Enquete onder jongeren in Veendam​

In februari 2021 hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder 53 jongeren in Veendam. Alle jongeren die ondervraagd zijn hadden verschillende achtergronden. In de antwoorden komt duidelijk naar voren dat er jongeren zijn zonder levensovertuiging en anderen hebben een Islamitisch dan wel Christelijke overtuiging. Deze laatste groep lijkt er vanuit te gaan dat wij een jongerenclub beginnen met een overwegend Christelijke identiteit. Afterbeat heeft inderdaad een Christelijke identiteit maar alle jongeren zijn welkom en onze achtergrond zal geen onderdeel zijn van de activiteiten binnen onze jongerenclub. Hier willen we wel aandacht voor hebben maar dit zal buiten de jeugdclub georganiseerd worden door de lokale kerk.

Verder kunnen we uit het onderzoek halen dat jongeren zich eenzaam voelen. In de reacties is terug te lezen dat het samen zijn echt een gemis is tijdens de Covid-19 crisis. Eveneens geeft een groot aantal van de jongeren aan dat ze jongeren kennen waarvan gedacht wordt dat ze vormen van depressiviteit ervaren. Dit is uiteraard een zorgelijke ontwikkeling waarin wij als stichting hopen een rol te kunnen spelen in ons Coffee Café of YouthClub.