AB Coffee in Veendam

AB Coffee is een idee van Stichting Afterbeat. Een sociale onderneming met hoogwaardige koffie & thee in het Centrum van Veendam waar kansarme jongvolwassenen de mogelijkheid krijgen om werkervaring op te doen met begeleiding van onze jongerenwerkers. Een plek voor dagbesteding, maatschappelijke stage of traject begeleiding. Jongeren in Veendam met een armoede-achtergrond of een lichte beperking hebben volgens onderzoek moeite met het vinden van een plek in de arbeidsmarkt. 

Met onze methodiek verwachten wij een impact te kunnen maken in de levens van deze jongeren. We hopen ons café medio september 2021 te openen.