Aannamebeleid Stichting Afterbeat

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van Stichting Afterbeat. Zij zetten hun individuele talenten in ten behoeve van de kwetsbare mensen in onze maatschappij. Samen met de beroepskrachten vormen zij de professionele organisatie. 

Het uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Stichting Afterbeat kent een actief en preventief aannamebeleid ten aanzien van het aannemen van vrijwilligers. 

De volgende stappen worden ondernomen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  •  Stichting Afterbeat houdt een intakegesprek.
  •  Van alle vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. 
  •  Eventueel worden referenties opgevraagd.
  •  Vrijwilligers zijn bekend met de gedragsregels en dienen deze te ondertekenen naast de vrijwilligersovereenkomst.
  •  Er is sprake van een vrijwilligersovereenkomst waarin o.a. de taken en uren worden vastgelegd.
  •  Vrijwilligers zijn bekend met de klachtenregeling en het feit dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is: hilda.huisman@stichtingafterbeat.nl.