PrayerDays

Op 12 april hebben we weer online een uur van gebed. Bij onze vorige avond was Jonathan Burgess aanwezig om de avond te beginnen. Deze keer zal Martin Dol de avond beginnen en starten met een korte overdenking over de kracht van gebed in God’s Koninkrijk.

Martin is Coördinator Onderwijs binnen Royal Mission. Hij is een zeer geliefd spreker en een degelijk leraar. Zijn inzichten gecombineerd met wat humor, maken een preek bijzonder en diepgaand. We hebben Martin gevraagd omdat hij een Oost-Groninger is afkomstig uit Valthermont. Martin weet als geen ander dat de nood hoog is in onze regio.  

Als je aan wil sluiten bij deze avond stuur dan een mail naar info@stichtingafterbeat.nl of ga naar stichtingafterbeat.nl/prayerday 

Marg. Hardenberg school positief over samenwerking

Marg. Hardenberg school positief over samenwerking ​

Stichting Afterbeat is in gesprek met de Margeretha Hardenbergschool in Veendam over een toekomstige samenwerking in het coffee cafe van Stichting Afterbeat.

Samen met de school willen we kijken of we jongeren vanuit het speciaal onderwijs een snuffelstage kunnen aanbieden in ons toekomstige koffie cafe. Binnen de school zijn jongeren die leven onder de armoedegrens en gezien hun beperking moeilijk een stageplek kunnen vinden in de maatschappij.

Door deze plekken in de toekomst te kunnen bieden hopen we jongeren ook aan onze jeugdclub te verbinden die 2 avonden per week open zal zijn in hetzelfde gebouw. Op deze manier kunnen we aan langdurige relaties bouwen met deze jongeren met als doel een positieve impact te hebben op het leven en welzijn van jongeren ook na hun stage. 

Enquete onder jongeren in Veendam

Enquete onder jongeren in Veendam​

In februari 2021 hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder 53 jongeren in Veendam. Alle jongeren die ondervraagd zijn hadden verschillende achtergronden. In de antwoorden komt duidelijk naar voren dat er jongeren zijn zonder levensovertuiging en anderen hebben een Islamitisch dan wel Christelijke overtuiging. Deze laatste groep lijkt er vanuit te gaan dat wij een jongerenclub beginnen met een overwegend Christelijke identiteit. Afterbeat heeft inderdaad een Christelijke identiteit maar alle jongeren zijn welkom en onze achtergrond zal geen onderdeel zijn van de activiteiten binnen onze jongerenclub. Hier willen we wel aandacht voor hebben maar dit zal buiten de jeugdclub georganiseerd worden door de lokale kerk.

Verder kunnen we uit het onderzoek halen dat jongeren zich eenzaam voelen. In de reacties is terug te lezen dat het samen zijn echt een gemis is tijdens de Covid-19 crisis. Eveneens geeft een groot aantal van de jongeren aan dat ze jongeren kennen waarvan gedacht wordt dat ze vormen van depressiviteit ervaren. Dit is uiteraard een zorgelijke ontwikkeling waarin wij als stichting hopen een rol te kunnen spelen in ons Coffee Café of YouthClub.

Rap workshop met SeanBe nu online!

Rap workshop met SeanBe!

Afterbeat heeft in samenwerking met de Amerikaanse artiest  SeanBe een online rap workshop ontwikkeld met 7 basis principes die je moet weten voordat je aan de slag gaat met je eigen producties! Deze workshops zijn normaal gesproken een onderdeel van de muziek lessen die we verzorgen in het voortgezet onderwijs in Nederland. In het buitenland verzorgen wij meer thematische lessen. Vind meer video’s op ons YouTube kanaal @afterbeatorg.